Dostawa


1. Wszystkie towary zamówione w sklepie internetowym www.vagar.pl dostarczany jest za pośrednictwem
jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych.

Z reguły może to być DPD lub InPost oraz inni przewoźnicy, w zależności od gabarytów i rodzaju towaru.


2. Na całkowity czas otrzymania przesyłki mają wpływ:
a) czas realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu
przekazania towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie
towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i
przygotowanie towaru do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu
dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, który to czas
wskazano w pkt b) poniżej);
b) czas dostawy, zależny od  przewoźnika, rodzaju towaru i sposobu dostarczenia.


3. Sklep www.vagar.pl nie odpowiada za spóźnienia spowodowane przez kuriera-spedytora.


4. Realizujemy zamówienia na podstawie aktualnej dostępności magazynowej oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie do wysyłki.

 Produkty, które znajdują się w ciągłej sprzedaży Sklep www.vagar.pl stara się wysyłać w dniu złożenia
zamówienia (jeżeli zamówienie zostało złożone do godziny 12.00) lub w dniu następnym.

Wagi platformowe marki VAGAR produkowane są w terminie nie krótszym niż 1-2 dni robocze od momentu otrzymania zaliczki na towar i mogą być wysłane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

 Pozostałe zamówienia realizowane są w ciągu następnych dni w zależności od terminu dostępności
zamówionego towaru u producenta jednakże nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez VAGAR SP. Z O.O.).

Przy płatności przez przelew bankowy (przedpłata) zamówienie realizowane jest po otrzymaniu z banku

 VAGAR SP. Z O.O. potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Klienta.


5. W sytuacji braku zamówionego towaru Sklep www.vagar.pl niezwłocznie poinformuje Klienta
o najszybszym przewidywalnym terminie realizacji złożonego zamówienia.


6. W przypadku gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na życzenie Klienta Sklep
www.vagar.pl wysyła aktualnie dostępny towar lub realizuje całe zamówienie w późniejszym terminie.


7. Faktury wystawiane są w dniu przygotowania towaru do wysyłki zgodnie z procedurą przyjęcia

zlecenia do wykonania.

 

8.  Do towaru wydawana jest faktura VAT, a dla wybranych produktów także dokument
gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić
takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.


9. Po odebraniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W
razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Klient powinien dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia, VAGAR SP. Z O.O. zaleca sporządzić protokół szkodowy.


10.  W przypadku gdy przesyłka nie dotrze do kupującego, pomimo naszego przyjęcia zamówienia do realizacji  i po
wysłaniu przez nas potwierdzenia e-mail z zawiadomieniem o wysyłce, Klient zobowiązany jest do
kontaktu ze sklepem www.vagar.pl


Płatność


1. Kupujący może zapłacić za towar w następujący sposób:
1) Przed wysłaniem (wydaniem) towaru klientowi:
a) Przelewem na rachunek bankowy VAGAR SP. Z O.O.

b) kartą kredytową.
2)  Przy odbiorze towaru gotówką przewoźnikowi, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.


2. VAGAR SP. Z O.O. może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym
przez VAGAR SP. Z O. O. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich
dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in.
sprzedaż na raty).


3. Jeśli wybrano sposob płatności – przelewem bankowym lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić
cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.


4. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem  bankowym  lub kartą kredytową płatności należy
dokonać przelewem na konto bankowe VAGAR SP. Z O.O., które zostanie podane w
potwierdzeniu zamówienia. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia wraz z dopiskiem
„zakup internetowy”.

 Przelewu należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.